CIMSEC AquaBlock®

Univerzální opravný silikon

Vlastnosti

  • SilicoTec® technologie – 100% silikon
  • trvale vysoce elastický
  • odolný vůči stárnutí, UV-záření a působení
  • povětrnostních vlivů
  • bez rozpouštědel a zápachu
  • šetrný k životnímu prostředí
  • připravený k okamžitému použití

Oblast použití

AquaBlock® je elastický silikonový tmel na vodní bázi vhodný k vyplňování trhlin a spár ve stavebních konstrukcích až do šířky 10 mm. Vhodný k opravě trhlin a spojů: izolačních pásů, střešních krytin, okapů, zdiva, odpadových žlabů, světlíků, střešních oken, vikýřů, balkónů a teras. Přilne k téměř všem stavebním materiálům, jako jsou bitumenové lepenky, zdivo, strešní krytiny, beton, kovy, neošetřené dřevo, sklo, dlažba, PU-pěna, polystyrén apod. Není vhodný pro použití na polyetylén a na aplikace pod vodou. Neaplikujte na povrchy v přímém kontaktu s potravinami.

Příprava podkladu

Podklady musí byt nosné, čisté, bez prachu a mastnoty. Odstraňte jakékoliv volné nebo oddělující se substance. Neaplikujte na mokré podklady nebo v místech, kde je stojatá voda (kaluže).

Zpracování

Nanášejte pomocí vhodného válečku, širokého štětce, malířské štětky, popř. ocelovým hladítkem na připravený podklad v jednom pracovním kroku tak, aby se vytvořila kompaktní vrstva v tloušťce cca 3 mm.

Technické informace

Báze: silikonová emulze na vodní bázi
Hustota: 1,3 g/ml
Spotřeba: 2,2 l/m2
Tloušťka vrstvy: max. 3 mm
Otevřená doba: cca 10 minut
Vytvrzení: cca 1,5 mm / 24 hodin
Teplota zpracování: od +5°C do +40°C
Tepelná odolnost: od −50°C do +150°C
Povolená deformace: 25 %
Barevné odstíny Černá, šedá
Balení Kartuše 300 ml
Plastová nádoba 1 kg; 5 kg

Nepřehlédněte

Práce provádějte v suchém prostředí při teplotě vzduchu a podkladu od +5°C do +40°C. Veškeré údaje byly ověřeny při teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Neaplikujte za deště a minimálně 24 hodin chraňte před deštěm, vodou a mrazem. Vlhkost dobu schnutí značně prodlužuje. Nářadí a čerstvé zbytky omyjte vodou, vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Chraňte si pokožku a oči! Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Skladování

18 měsíců od data výroby, při skladování v chladném a suchém prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. Chraňte před mrazem!


Fotografie AQUABLOCK


Produkt se dodává ve dvou barevných odstínech:

Barevné odstíny: černá a šedá

Dokumenty ke stažení
AquaBlock technický list 264 kB Uložit
AquaBlock bezpečnostní list 49 kB Uložit
AquaBlock Prohlášení o shodě 267 kB Uložit